banner1
Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien.
banner2
Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien.

 

Aktuellt

Vi har fått förtroendet att utföra markarbeten/yttre VA till Alfredshällskolan samt Förskolan.
Tillbyggnad av skola 2400m2.
Tillbyggnad av förskola 500m2.
Samt ombyggnad av all utemiljön.
Färdigställande beräknas bli Augusti 2015
Beställare REKAB.
Entreprenad form Totalentreprenad.

Vi har fått förtroendet att utföra markarbeten/yttre VA till nytt radhusområde i Dalby. 23st nya radhus kommer att byggas. Färdigställande Augusti 2015.
Beställare Otto Magnusson.
Entreprenadform Totalentreprenad.

Vi har fått förtroende av NE Persson att utföra schakt samt yttre VA på Bil Bengtsson i Ystad.
Tillbyggnad av verkstad. Tankar för omhändertagande av dagvatten. Beställare NE Perssons Byggnads AB.
Entreprenadform Totalentreprenad.